Годишни финансови отчети

  • Съставяне на годишни финансови отчети;
  • Съставяне на консолидирани годишни финансови отчети;
  • Съставяне и представяне на статистически отчети пред НСИ.