Данъчни декларации и деклариране на данъци

  • Съставяне на данъчни декларации на нашите корпоративни клиенти свързани с ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗМДТ;
  • Съставяне на данъчни декларации на физически лица.