Обратно данъчно задължение по ЗДДС

В ЗДДС, е обособена група услуги (предоставяне на права, рекламни услуги, услуги от консултанти, банкови и финансови услуги, осигуряване на персонал и др.) (както и при чл. 22) при които, при получаване на услугата от страна на българско търговско дружество, услугата е с място на територията на България. В такъв случай възниква услуга с така нареченото обратно данъчно задължение (и на основание на чл. 82, ал. 2, т. 2,3, данъка е дължим от получателя на услугата. Получателя издава протокол по чл. 117 от ЗДДС. ДДС става изискуем на датата на възникване на облагаемата доставка или на датата на авансовото плащане (чл. 25, ал. 5, т. 1 и ал. 6). Данните от протокола се отразяват в Дневника за продажбите и Справката декларация. При изпълнение на изискванията на чл. 69 и чл. 71 получената доставка дава право на данъчен кредит. Данните се отразяват в Дневника за покупките и справката-декларация.