Счетоводна кантора

  • Завеждане и приключване на счетоводните сметки по националните и международните счетоводни стандарти;
  • Ежемесечно съставяне на отчетността по ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ;
  • Съставяне на годишните и периодични финансови отчети;
  • Начисляване на разчети и данъчни задължения и съставяне на платежни документи;