Данъци по депозитите

За 2015 г. данъкът върху лихвите по депозитите ще остане на ниво 8 на сто.