Нов ред за издаване на болнични листове

От 1.01.2015 г. се въвежда нов ред за издаване на болнични листове и за представяне на данните в НОИ и от органите на медицинската експертиза. Влизат в сила нови образци на документи за изплащане на паричните обезщетения при болест и майчинство.Болничните листове след 1.01.2015 г. се представят в НОИ по електронен път от медицинските органи. Компютърен екземпляр от тях се съхранява в осигурителите и самоосигуряващите се лица за срок от 3 г.