Промяна в ДОПК-въвежда се възможност за подаване на данъчна декларация за граждани с ПИК

Всеки гражданин след като си получи ПИК от данъчната администрация ще може да подава своите данъчни декларации и да прави справка по данъчната си сметка без да вади електронен подпис.